ورزشی Archives » صفحه 3 از 12 »

بازی فوتبال کره جنوبی و بلژیک

بازی فوتبال کره جنوبی و بلژیک

بازی فوتبال کره جنوبی و بلژیک

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازیهای جام جهانی 2014 برزیل

بازیهای جام جهانی 2014 برزیل

بازیهای جام جهانی 2014 برزیل

پخش شده از شبکه سوم

64 بازی با کیفیت عالی-نسخه خانگی

قیمت: 55000 تومان
تعـداد دیسک :40 عدد
  

بازی فوتبال پرتغال و غنا

بازی فوتبال پرتغال و غنا

بازی فوتبال پرتغال و غنا

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال آمریکا و آلمان

بازی فوتبال آمریکا و آلمان

بازی فوتبال هندوراس و سوئیس

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی-نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال هندوراس و سوئیس

بازی فوتبال هندوراس و سوئیس

بازی فوتبال هندوراس و سوئیس

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی-نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال آرژانتین و نجریه

بازی فوتبال آرژانتین و نجریه

بازی فوتبال آرژانتین و نجریه

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال یونان و ساحل عاج

بازی فوتبال یونان و ساحل عاج

بازی فوتبال یونان و ساحل عاج

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی

نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال ژاپن و کلمبیا

بازی فوتبال ژاپن و کلمبیا

بازی فوتبال ژاپن و کلمبیا

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی-نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال کاستاریکا و انگلیس

بازی فوتبال کاستاریکا و انگلیس

بازی فوتبال کاستاریکا و انگلیس

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی-نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

بازی فوتبال ایتالیا و اروگوئه

بازی فوتبال ایتالیا و اروگوئه

بازی فوتبال ایتالیا و اروگوئه

پخش شده از شبکه سوم

با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 3000 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد