برنامه های تلویزیونی Archives » صفحه 10 از 11 »

رادیو هفت ویژه نوروز 90

رادیو هفت ویژه نوروز 90

رادیو هفت ویژه نوروز 90

پخش شده از شبکه آموزش

با کیفیت عالی

قیمت: 8500 تومان
تعـداد دیسک :5 عدد
  

رادیو هفت ویژه پاییز 92

رادیو هفت ویژه پاییز 92

رادیو هفت ویژه پاییز 92

پخش شده از شبکه آموزش

3 ساعت کامل با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 2500 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

برنامه رادیو هفت تحویل سال 92

برنامه رادیو هفت تحویل سال 92

برنامه رادیو هفت تحویل سال 92 

پخش شده از شبکه آموزش

4 ساعت کامل با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 4000 تومان
تعـداد دیسک :2 عدد
  

برنامه سال تحویل 90 شبکه تهران

برنامه سال تحویل 90 شبکه تهران

برنامه سال تحویل 90 شبکه تهران

شامل تمام دقایق برنامه

380 دقیقه کامل با کیفیت عالی

قیمت: 6000 تومان
تعـداد دیسک :3 عدد
  

تحویل سال 90 شبکه دوم

تحویل سال 90 شبکه دوم

تحویل سال 90 شبکه دوم

پخش شده از شبکه دوم

با کیفیت عالی

قیمت: 6000 تومان
تعـداد دیسک :3 عدد
  

تحویل سال 90 شبکه جام جم

تحویل سال 90 شبکه جام جم

تحویل سال 90 شبکه جام جم

با اجرای احسان علیخانی

9 ساعت کامل با کیفیت عالی

قیمت: 7000 تومان
تعـداد دیسک :4 عدد
  

جشن بچه های دیروز

جشن بچه های دیروز

جشن بچه های دیروز

پخش شده از شبکه تهران

کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 2500 تومان
تعـداد دیسک :1 عدد
  

برنامه بچه های دیروز

برنامه بچه های دیروز

برنامه بچه های دیروز

پخش شده از شبکه تهران

15 قسمت کامل – پخش در ایام نوروز 90

قیمت: 8000 تومان
تعـداد دیسک :4 عدد
  

برنامه سال تحویل 92 شبکه سوم

برنامه سال تحویل 92 شبکه سوم

برنامه سال تحویل 92 شبکه سوم

7 ساعت و 30 دقیقه کامل با کیفیت عالی

با کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 6000 تومان
تعـداد دیسک :3 عدد
  

برنامه سال تحویل 90 شبکه سوم

برنامه سال تحویل 90 شبکه سوم

برنامه سال تحویل 90 شبکه سوم

با اجرای فرازد حسنی

کیفیت عالی – نسخه خانگی

قیمت: 8000 تومان
تعـداد دیسک :4 عدد